Tiskové zprávy

Vesa se stala významným akcionářem retailové skupiny Casino

5. 9. 2019

Společnost Vesa Equity Investment S.à.r.l. (Vesa) oznamuje, že k 3. září 2019 vlastní 5,020,139 akcií společnosti Casino Guichard-Perrachon SA (Casino), což představuje přibližně 4,63% podíl na základním kapitálu společnosti.

Vesa je vlastněna dvěma investory, Patrikem Tkáčem (47%) a Danielem Křetínským (53%), který zároveň vykonává kontrolu. Oba podnikatelé dlouhodobě investují do retailových, velkoobchodních a e-commerce společností, například prostřednictvím společnosti EP Global Commerce drží 17,5% akcií společnosti METRO AG a mají možnost uplatnit opce a získat v ní až 29,9% nebo až 32,7% podíl. Rovněž spoluvlastní 40% podíl v Mall Group, významném hráči na poli e-commerce ve střední a východní Evropě s obratem přes 630 milionů eur.

Tato investice je odrazem našeho přesvědčení, že Casino je nejlépe poziciovaná maloobchodní skupina na francouzském trhu a jedna z nejlepších v celé Evropě.  Je schopná reagovat na zásadní změny, kterým čelí celý retailový segment procházející hlubokou transformací. Casino vhodně investovalo do modernizace svého obchodního modelu a to volbou správných obchodních formátů a implementací unikátní omnichannel strategie. Marketingová síla jednotlivých značek Casina je rovněž mimořádná. Podporujeme vedení skupiny a plně se ztotožňujeme s jeho dlouhodobou strategickou vizí,“ říká Daniel Křetínský.

Daniel Křetínský je zkušený investor s bohatými zkušenostmi nejen z průmyslu a energetiky, ale i z oblasti retailu. Vstup společnosti Vesa mezi akcionáře Casina je dalším důkazem důvěry v naše schopnosti inovovat a změny implementovat. Jsem připraven podpořit na příští valné hromadě nominaci zástupce nového investora do „Conseil d´Administration“ (pozn. pro editory: hlavní řídící orgán společnosti, spojující prvky představenstva a dozorčí rady),“ uvedl Jean-Charles Naouri, prezident Casina.

Daniel Křetínský je většinovým vlastníkem a předsedou představenstva Energetického a průmyslové holdingu, a.s. (EPH), mezinárodní infrastrukturní a energetické utility. Vedle celé řady pozic v rámci skupiny EPH se rovněž angažuje jako investor i v jiných odvětvích, a to prostřednictvím společností Czech Media Invest (média), EP Global Commerce (velkoobchod), Mall Group (e-commerce) nebo EP Industries (průmyslová aktiva). Daniel je také předsedou představenstva AC Sparta Praha fotbal.

Patrik Tkáč je místopředsedou představenstva J&T Finance Group (JTFG), mezinárodní bankovní skupiny, která poskytuje služby na poli privátního, retailového a investičního bankovnictví, správy majetku a obchodování s cennými papíry zejména v regionu střední a východní Evropy. Je také předsedou představenstva J&T Banky, a.s. Vedle aktivit v rámci JTFG je Patrik Tkáč významným akcionářem společností J&T Private Equity Group, EP Global Commerce, Czech Media Invest nebo Mall Group.