Profil

Vesa Equity Investment S.à.r.l. je investiční společnost vlastněná Danielem Křetínským, hlavním akcionářem (53%), a Patrikem Tkáčem (47%). Patrik Tkáč je spoluzakladatelem a spoluvlastníkem společností skupiny J&T, která je jak mezinárodním poskytovatelem finančních a soukromých bankovních služeb, tak investiční skupinou aktivní především v České republice a na Slovensku (www.jtfg.com). Daniel Křetínský je dominantním akcionářem, předsedou a výkonným ředitelem Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH), mezinárodní skupiny působící v oblasti energetiky a infrastruktury se sídlem v České republice (www.epholding.cz). Oba akcionáře pojí dlouholetý obchodní vztah a spolu s dalšími investory nadále pokračují v realizaci společných investic do médií, maloobchodu, e-commerce a dalších obchodních podniků napříč několika zeměmi.