Profil

Vesa Equity Investment S.à.r.l. je investiční společnost vedená Danielem Křetínským, který vlastní 50 % + 1 akcii. Patrik Tkáč kontroluje 44 % – 1 akcii. Zbývajících 6% akcií drží společnost manažerů EPH. Patrik Tkáč je spoluzakladatelem a spoluvlastníkem společností skupiny J&T, která je jak mezinárodním poskytovatelem finančních a soukromých bankovních služeb, tak investiční skupinou aktivní především v České republice a na Slovensku (www.jtfg.com). Daniel Křetínský je dominantním akcionářem, předsedou a výkonným ředitelem Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH), mezinárodní skupiny působící v oblasti energetiky a infrastruktury se sídlem v České republice (www.epholding.cz). Oba akcionáře pojí dlouholetý obchodní vztah a spolu s dalšími investory nadále pokračují v realizaci společných investic do médií, maloobchodu, e-commerce a dalších obchodních podniků napříč několika zeměmi.